......

Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng dải tần hẹp (NBI)

Hình ảnh Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng dải tần hẹp (NBI)

Tổng quan về Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng dải tần hẹp (NBI)

Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng dải tần hẹp (NBI) là kỹ thuật thăm khám bên trong đường tiêu hóa trên nhờ vào camera gắn ở đầu ống nội soi mềm có đường kính khoảng 1cm. Kỹ thuật này được sử dụng để phát hiện những tổn thương ở thực quản, dạ dày, hành tá tràng và giúp can thiệp cầm máu khi bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa.