......

Hình ảnh Nội soi tiêu hóa

Tổng quan về Nội soi tiêu hóa

  • Tên khoa học: Nội soi tiêu hóa
  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Nội soi tiêu hóa là tên gọi chung của nội soi dạ dày – tá tràng – đại tràng – trực tràng. Đây là phương pháp hiện đại nhất giúp phát hiện các tổn thương tiêu hóa một cách chính xác. Đặc biệt, nội soi tiêu hóa có thể giúp phát hiện các căn bệnh nguy hiểm liên quan đến hệ tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư trực tràng, ung thư đại tràng, ung thư tá tràng,…từ đó đưa ra phương pháp điều trị thích hợp cho người bệnh.

Chủ đề: Nội soi tiêu hóa