......

Sinh thiết gan bằng kim/ dụng cụ sinh thiết dưới siêu âm

Hình ảnh Sinh thiết gan bằng kim/ dụng cụ sinh thiết dưới siêu âm

Tổng quan về Sinh thiết gan bằng kim/ dụng cụ sinh thiết dưới siêu âm

  • Tên khoa học: Sinh thiết gan bằng kim/ dụng cụ sinh thiết dưới siêu âm

  • Tên thường gọi: Sinh thiết gan bằng kim/ dụng cụ sinh thiết dưới siêu âm

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Sinh thiết gan bằng kim/ dụng cụ sinh thiết dưới siêu âm là thủ thuật sử dụng kim chuyên dụng (17G - 22G) để tiến hành lấy tế bào nhu mô gan dưới sự hướng dẫn của siêu âm, để chẩn đoán Mô bệnh học.