......

Hình ảnh Xạ hình thận

Tổng quan về Xạ hình thận

Xạ hình thận là kỹ thuật xét nghiệm hữu ích để đánh giá hình ảnh chức năng của thận: thận hai bên và chức năng riêng từng thận. Đây là xét nghiệm bắt buộc trước phẫu thuật ghép thận để xác định thận hiến. Kỹ thuật giúp đánh giá chức năng thận bằng cách sử dụng thiết bị ghi đo hiện đại có độ chính xác cao và các chất đánh dấu phóng xạ. Ngoài thực hiện xét nghiệm này, người bệnh hoàn toàn có thể dùng siêu âm, xét nghiệm máu, chụp cắt lớp vi tính…