......

Hình ảnh Cắt chỏm nang gan

Tổng quan về Cắt chỏm nang gan

  • Tên kỹ thuật: Cắt chỏm nang gan

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Nang gan (simple hepatic cyst) là một sang thương lành tính và khá phổ biến. Chỉ khoảng 10-15% người có nang gan là có triệu chứng và cần đến sự can thiệp của y khoa. Về mặt giải phẫu thì vỏ nang gan được lót bằng một lớp tế bào biểu mô gần giống như biểu mô đường mật. Dịch nang là do các tế bào biểu mô này tiết ra, có thành phần tương tự như huyết tương. Dịch nang không chứa bilirubin, amylase cũng như bạch cầu. Trong một số rất ít trường hợp, nang có sự thông thương với dịch mật và dịch nang có màu vàng của mật.Cắt chỏm nang gan là thủ thuật phẫu thuật nội soi loại bỏ nang gan ra khỏi cơ thể.