......

Cắt đại tràng phải nội soi

Hình ảnh Cắt đại tràng phải nội soi

Tổng quan về Cắt đại tràng phải nội soi

  • Tên gọi khoa học: Cắt đại tràng phải nội soi

  • Mô tả cơ bản về kỹ thuật:

Phẫu thuật cắt đại tràng phải là phẫu thuật bao gồm: cắt bỏ 10 - 15cm hồi tràng, manh tràng, đại tràng lên, nửa đại tràng ngang bên phải, cùng mạc treo tương ứng thực hiện bằng kỹ thuật mổ nội soi ổ bụng. Sau đó, lập lại lưu thông đường tiêu hóa bằng nối hồi tràng với đại tràng ngang qua đường mở nhỏ thành bụng.