......

Cắt trực tràng bằng nội soi

Hình ảnh Cắt trực tràng bằng nội soi

Tổng quan về Cắt trực tràng bằng nội soi

  • Tên khoa học: Cắt trực tràng bằng nội soi 

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Cắt đoạn trực tràng nội soi là phẫu thuật cắt bỏ một đoạn đại tràng xích ma và trực tràng cùng mạc treo tương ứng bằng phương pháp mổ nội soi. Lập lại lưu thông đường tiêu hóa bằng nối đại tràng trái (đại tràng xuống hoặc đại tràng xích ma) với trực tràng còn lại bằng máy nối cơ học.