......

Đặt catheter tĩnh mạch rốn

Hình ảnh Đặt catheter tĩnh mạch rốn

Tổng quan về Đặt catheter tĩnh mạch rốn

  • Tên khoa học: Đặt catheter tĩnh mạch rốn

  • Tên thường gọi :  Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật

Tĩnh mạch rốn thường chưa đóng trong những ngày đầu sau đẻ nên khá dễ tiếp cận, đặc biệt trong trường hợp cấp cứu. Đối với trẻ dưới 1000gr thì đặt catheter tĩnh mạch rốn là cần thiết ngay trong ngày đầu sau sinh. Đặt ống thông (catheter) tĩnh mạch rốn là kỹ thuật dùng 1 ống thông đặt vào tĩnh mạch rốn, được tiến hành ở trẻ sơ sinh trong các trường hợp trẻ cần đặt 1 đường truyền tĩnh mạch giúp điều trị, nuôi dưỡng và theo dõi trẻ.