......

Hình ảnh Đặt sonde dạ dày

Tổng quan về Đặt sonde dạ dày

  • Tên khoa học: ĐẶT SONDE DẠ DÀY 

  • Tên thường gọi: Đặt ống thông Sonde dạ dày, Đặt ống thông dạ dày

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Kỹ thuật đặt ống thông Sonde dạ dày được hiểu đơn giản là đặt ống thông vào dạ dày người bệnh để nuôi dưỡng thức ăn, theo dõi bệnh, hút dịch… trong trường hợp người bệnh không có khả năng ăn uống bằng đường miệng.

Có hai đường để đặt ống thông vào dạ dày:

  • Đường từ mũi đến dạ dày thường áp dụng nhiều và có thể giữ ống lại nhiều ngày

  • Đường từ miệng đến dạ dày ít sử dụng hơn vì gây những bất lợi như người bệnh dễ cắn ống, không nói chuyện được, trường hợp này chỉ dùng khi mũi bị tổn thương hay trong trường hợp không cần lưu ống.