......

Điều trị tiêu sợi huyết cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Hình ảnh Điều trị tiêu sợi huyết cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Tổng quan về Điều trị tiêu sợi huyết cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

  • Tên khoa học: Điều trị tiêu sợi huyết cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

  • Tên thường gọi: Điều trị tiêu sợi huyết cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Điều trị tiêu sợi huyết cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp là kỹ thuật điều trị nhồi máu cơ tim cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết. Tuy nhiên, chỉ có thể sử dụng thuốc khi bệnh nhân khởi phát triệu chứng trong 12 giờ đầu và không thể vận chuyển đến trung tâm PCI trong 120 phút. Phải dùng thuốc tiêu sợi huyết trong vòng 30 phút sau khi tiếp xúc y tế. Thuốc tiêu sợi huyết sẽ không cải thiện tiên lượng ở những bệnh nhân khởi phát triệu chứng trên 12 giờ. Nhưng nếu bệnh nhân còn triệu chứng đau ngực thì có thể dùng trong 24 giờ đầu.