......

Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân tiền sản giật nặng

Hình ảnh Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân tiền sản giật nặng

Tổng quan về Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân tiền sản giật nặng

  • Tên khoa học: Gây mê nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân tiền sản giật nặng

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Gây mê nội khí quản là kĩ thuật gây mê toàn thân được thực hiện bằng cách đặt một ống thông làm bằng cao su hay chất dẻo đi từ miệng hoặc mũi vào trong khí quản của bệnh nhân với mục đích kiểm soát hô hấp trong suốt cuộc phẫu thuật và hồi sức sau phẫu thuật