......

Kỹ thuật giảm đau bằng truyền liên tục thuốc tê vào thân thần kinh qua catheter

Hình ảnh Kỹ thuật giảm đau bằng truyền liên tục thuốc tê vào thân thần kinh qua catheter

Tổng quan về Kỹ thuật giảm đau bằng truyền liên tục thuốc tê vào thân thần kinh qua catheter

  • Tên khoa học: Kỹ thuật giảm đau bằng truyền liên tục thuốc tê vào thân thần kinh qua catheter

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật 

Kỹ thuật giảm đau bằng truyền liên tục thuốc tê vào thân thần kinh qua catheter được áp dụng để giảm đau sau mổ chi trên và chi dưới. Phương pháp này được thực hiện dưới siêu âm và máy kích thích thần kinh cơ, hiện đang được áp dụng thường quy cho người bệnh sau mổ chi trên. Thường được sử dụng giảm đau sau mổ chấn thương chỉnh hình