......

Kỹ thuật tập chuỗi đóng và chuỗi mở

Hình ảnh Kỹ thuật tập chuỗi đóng và chuỗi mở

Tổng quan về Kỹ thuật tập chuỗi đóng và chuỗi mở

  • Tên khoa học: Kỹ thuật tập chuỗi đóng và chuỗi mở
  • Tên thường gọi: Bài tập chuỗi đóng và bài tập chuỗi mở
  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Các bài tập vận động chuỗi là các bài tập sử dụng sự liên kết hoạt động giữa thần kinh, cơ, khớp và xương của một phần hay toàn cơ thể. Các bộ phận này phải hoạt động đồng thời cùng nhau tạo ra các cử động có mục đích.