......

Mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại,…)

Hình ảnh Mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại,…)

Tổng quan về Mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại,…)

  • Tên khoa học: Mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại,…)

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật :

Dị vật đường tiêu hóa là những vật do vô tình hay cố ý nuốt phải trong quá trình ăn uống hay trong sinh hoạt. Phần lớn các dị vật sẽ đi qua ruột và ra ngoài cùng với phân (những thứ đến được dạ dày có 80 -90% cơ hội được thải ra ngoài), nhưng một số ít dị vật có thể gây tổn thương cho đường tiêu hóa (các dị vật sắc nhọn) hoặc gây tắc ruột (bã thức ăn). Người bệnh nuốt các dị vật thường không có triệu chứng nhưng cũng có thể có các triệu chứng khác nhau, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng do tắc ruột cao hoặc do thủng ruột