......

Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa

Hình ảnh Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa

Tổng quan về Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa

  • Tên khoa học: Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu tiêu hóa là kỹ thuật can thiệp kẹp clip cầm máu trong điều trị giúp cầm chảy máu tổn thương qua nội soi ống tiêu hoá. Với kỹ thuật này, bác sĩ sẽ sử dụng kẹp kim loại để cầm máu trong nội soi tiêu hóa có hiệu quả cao, ít tai biến.