......

Nội soi Robot cắt thận toàn bộ

Hình ảnh Nội soi Robot cắt thận toàn bộ

Tổng quan về Nội soi Robot cắt thận toàn bộ

  • Tên khoa học: Nội soi Robot cắt thận toàn bộ

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Phẫu thuật nội soi cắt thận bao gồm cắt toàn bộ thận đi kèm bể thận, một phần niệu quản đoạn trên hoặc toàn bộ niệu quản được thực hiện bằng đường qua phúc mạc và sau phúc mạc. Thận được lấy ra toàn vẹn qua đường mở nho sườn thắt lưng trong trường hợp lấy thận để ghép hoặc bệnh phẩm được cắt nhỏ và lấy ra ngoài qua lỗ trocar.