......

Nong và đặt stent động mạch vành

Hình ảnh Nong và đặt stent động mạch vành

Tổng quan về Nong và đặt stent động mạch vành

  • Tên khoa học: Nong và đặt stent động mạch vành

  • Tên thường gọi: Can thiệp đặt stent động mạch vành

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Can thiệp động mạch vành qua da là kỹ thuật qua ống thông, luồn dây dẫn tới vị trí bị hẹp, tắc rồi đưa bóng và/hoặc stent lên để nong rộng chỗ hẹp, tắc và đặt stent để lưu thông lòng mạch. Việc can thiệp động mạch vành được tiến hành cùng với các thủ thuật đặc biệt khác như là khoan phá mảng xơ vữa (rotablator), hút huyết khối,...