......

Phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang trong điều trị ung thư bàng quang xâm lấn cơ

Hình ảnh Phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang trong điều trị ung thư bàng quang xâm lấn cơ

Tổng quan về Phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang trong điều trị ung thư bàng quang xâm lấn cơ

  • Tên khoa học: Phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang trong điều trị ung  thư bàng quang xâm lấn cơ

  • Mô tả kỹ thuật:

Cắt toàn bộ bàng quang là phẫu thuật điều trị ung thư bàng quang xâm lấn cơ. Phẫu thuật này bao gồm cắt toàn bộ bàng quang, tuyến tiền liệt, hai túi tinh và nạo vét hạch chậu bịt ở nam giới. Cắt toàn bộ bàng quang, tử cung và 2 phần phụ, nạo vét hạch chậu bịt ở nữ.