......

Phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh tim

Hình ảnh Phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh tim

Tổng quan về Phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh tim

  • Tên khoa học: Phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh tim

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Kỹ thuật Hybrid - phẫu thuật kết hợp can thiệp tim mạch, can thiệp qua đường mạch máu vào động mạch chủ.