......

Phẫu thuật nhổ răng khôn

Hình ảnh Phẫu thuật nhổ răng khôn

Tổng quan về Phẫu thuật nhổ răng khôn

  • Tên khoa học: Phẫu thuật nhổ răng khôn

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Nhổ răng khôn là một dạng tiểu phẫu trong điều trị nha khoa, vị trí và hình dạng của chân răng sẽ quyết định mức độ khó hoặc dễ của ca phẫu thuật xử lý răng khôn. Bao gồm: 

  • Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên
  • Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới

  • Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân