......

Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái

Hình ảnh Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái

Tổng quan về Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái

  • Tên khoa học: Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái 

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Cắt đại tràng trái nội soi là phẫu thuật cắt bỏ nửa đại tràng ngang bên trái, đại tràng góc lách, đại tràng xuống cùng mạc treo tương ứng thực hiện bằng kỹ thuật mổ nội soi. Lập lại lưu thông đường tiêu hóa bằng nối đại tràng ngang với đại tràng xích ma. Miệng nối có thể được khâu tay hoặc máy nối cơ học