......

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC có dẫn lưu Kehr

Hình ảnh Phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC có dẫn lưu Kehr

Tổng quan về Phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC có dẫn lưu Kehr

  • Tên khoa học: Phẫu thuật nội soi lấy sỏi OMC có dẫn lưu Kehr

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Mở ống mật chủ lấy sỏi - đặt dẫn lưu Kehr là một phẫu thuật ngoại khoa kinh điển đã áp dụng hơn một thế kỷ qua với những kết quả khả quan nhằm mục đích lấy hết sỏi đường mật, tạo lưu thông mật ruột.Trong thời đại khoa học kĩ thuật tiên tiến hiện nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của phẫu thuật nội soi - phẫu thuật ít xâm hại, phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi đã được áp dụng nhiều cả trên thế giới cũng như ở Việt Nam.