......

Phẫu thuật thẩm mỹ xương hàm mặt

Hình ảnh Phẫu thuật thẩm mỹ xương hàm mặt

Tổng quan về Phẫu thuật thẩm mỹ xương hàm mặt

  • Tên khoa học: Phẫu thuật thẩm mỹ xương hàm mặt

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Sử dụng kỹ thuật khâu kết hợp xương bằng chỉ thép để điều trị gãy xương hàm.