......

Phẫu thuật thắt tĩnh mạch thừng tinh vi phẫu trong bệnh lý giãn tĩnh mạch tinh

Hình ảnh Phẫu thuật thắt tĩnh mạch thừng tinh vi phẫu trong bệnh lý giãn tĩnh mạch tinh

Tổng quan về Phẫu thuật thắt tĩnh mạch thừng tinh vi phẫu trong bệnh lý giãn tĩnh mạch tinh

  • Tên khoa học: Phẫu thuật thắt tĩnh mạch thừng tinh vi phẫu trong bệnh lý giãn tĩnh mạch tinh

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Phương pháp phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh bằng vi phẫu là dùng kính phóng đại để tìm và cột các tĩnh mạch bị giãn. Do được phóng đại nên các bác sĩ phẫu thuật sẽ dễ dàng nhận ra động mạch, tĩnh mạch, hệ bạch mạch... giúp cho việc phẫu thuật an toàn, tránh cột nhầm động mạch và mạch bạch huyết.