......

Hình ảnh Rã đông noãn

Tổng quan về Rã đông noãn

  • Tên khoa học: Rã đông noãn
  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Rã đông noãn là kỹ thuật trong đó noãn đã được đông lạnh và lưu giữ trong bình trữ được lấy ra để rã đông và cho thụ tinh với tinh trùng bằng phương pháp ICSI. Noãn được đông lạnh theo phương pháp nào thì sẽ được rã đông theo phương pháp đó. Giúp bảo tồn khả năng sinh sản ở phụ nữ. Điều trị thụ tinh trong ống nghiệm và không có tinh trùng của người chồng để thụ tinh với noãn vào ngày thu nhận noãn.