......

Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) chi dưới

Hình ảnh Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) chi dưới

Tổng quan về Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) chi dưới

  • Tên khoa học: Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) chi dưới

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chi dưới là kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ áp dụng cho người bệnh bị tổn thương thần kinh trung ương. Tập luyện PNF nhằm mục đích hướng đến chức năng mà người bệnh thực hiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.