......

Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) chi trên

Hình ảnh Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) chi trên

Tổng quan về Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) chi trên

Tên khoa học: Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) chi trên

Mô tả sơ bộ kỹ thuật 

Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) chi trên là kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ áp dụng cho người bệnh bị tổn thương thần kinh trung ương. Tập luyện PNF nhằm mục đích hướng đến chức năng mà người bệnh thực hiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.