......

Hình ảnh Thở máy xâm nhập

Tổng quan về Thở máy xâm nhập

  • Tên khoa học: Thở máy xâm nhập

  • Tên thường gọi: Thông khí nhân tạo xâm nhập

Mô tả sơ bộ kỹ thuật 

Thở máy xâm nhập là hình thức thông khí nhân tạo qua nội khí quản hoặc canun mở khí quản, phương thức thông khí xâm nhập trong đó bệnh nhân thở máy với thể tích lưu thông được đặt trước, tần số thở theo tần số tự thở của bệnh nhân. Phương thức này kiểm soát được thể tích lưu thông của bệnh nhân nhưng không kiểm soát chặt chẽ được thông khí phút và áp lực đường thở sẽ thay đổi tùy theo tình trạng cơ học phổi. Khi sử dụng phương thức này, bệnh nhân không cần ngừng thở hoàn toàn, do đó không cần sử dụng thuốc giãn cơ.