......

Thông mũi họng ngược dòng ở trẻ em

Hình ảnh Thông mũi họng ngược dòng ở trẻ em

Tổng quan về Thông mũi họng ngược dòng ở trẻ em

  • Tên khoa học: Thông mũi họng ngược dòng ở trẻ em 

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Kỹ thuật thông mũi họng ngược dòng (rửa mũi) để tống xuất đàm nhớt và các chất tiết ra ngoài. Chuyên viên vật lý trị liệu thao tác, chất đàm nhớt, chất tiết trong mũi, họng… của bệnh nhi sẽ được tống xuất ra ngoài.