......

Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ)

Hình ảnh Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ)

Tổng quan về Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ)

  • Tên khoa học: Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ)

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Tiêm corticoid dưới hướng dẫn của siêu âm do tính chính xác, độ an toàn cao. Chỉ các bác sĩ được đào tạo chuyên khoa khớp mới được tiêm corticoid trong bao gân vì có nguy cơ đứt gân khi tiêm vào gân hay nhiễm trùng.