......

Xạ trị 4D ung thư phổi

Hình ảnh Xạ trị 4D ung thư phổi

Tổng quan về Xạ trị 4D ung thư phổi

  • Tên khoa học: Xạ trị 4D ung thư phổi 

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Kỹ thuật xạ trị 4D giúp kiểm soát chính xác vị trí khối u, đồng thời mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân, giảm thời gian chuẩn bị bệnh nhân. 

Đánh giá toàn diện trước xạ trị: 01 tuần. 

Thời gian từ lúc mô phỏng đến lúc xạ trị ngày đầu tiên: 01 tuần.