......

Xạ trị điều biến liều sử dụng PET/CT mô phỏng

Hình ảnh Xạ trị điều biến liều sử dụng PET/CT mô phỏng

Tổng quan về Xạ trị điều biến liều sử dụng PET/CT mô phỏng

  • Tên khoa học: Xạ trị điều biến liều sử dụng PET/CT mô phỏng

  • Tên thường gọi : Chụp PET/CT

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Sự kết hợp giữa máy PET với máy CT đã tạo ra một hệ thống máy PET/CT. Người bệnh đồng thời vừa được chụp CT vừa được chụp PET trong cùng một hệ tọa độ. Khi kết hợp PET/CT mô phỏng với kỹ thuật xạ trị điều biến liều sẽ giúp điều chỉnh chùm tia bức xạ theo hình thái và hình dạng của khối u, làm thay đổi (tăng/ giảm) cường độ chùm tia bức xạ theo mật độ tế bào ung thư (nơi có nhiều tế bào ác tính sẽ nhận nhiều tia bức xạ hơn và ngược lại).