Sinh học tổng hợp sắp phá vỡ ngành công nghiệp

Sinh học tổng hợp sắp phá vỡ ngành công nghiệp

Nền công nghệ sinh học tổng hợp (synbio) hiện đã trưởng thành, và trở thành phương thức mà hầu hết mọi thứ đều có thể được sản xuất ra theo cách cạnh tranh và bền vững. Các doanh nghiệp cần phải học cách sử dụng synbio để phát triển các sản phẩm và quy trình mới, cải tiến các quy trình hiện tại và giảm chi phí để duy trì tính cạnh tranh trong tương lai.