......
Ngân hàng Mô Vinmec gây ấn tượng trong phiên đánh giá đầu tiên với các chuyên gia thẩm định tiêu chuẩn AABB trong lưu trữ tế bào gốc Máu cuống rốn và Dây rốn

Ngân hàng Mô Vinmec gây ấn tượng trong phiên đánh giá đầu tiên với các chuyên gia thẩm định tiêu chuẩn AABB trong lưu trữ tế bào gốc Máu cuống rốn và Dây rốn

Ngày 15/07/2021 vừa qua, Ngân hàng Mô Vinmec đã trải qua phiên đánh giá chính thức đầu tiên bởi các chuyên gia đánh giá tiêu chuẩn AABB - tiêu chuẩn chất lượng quốc tế liên quan tới các hoạt động: Thu thập, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và cung ứng tế bào gốc Máu cuống rốn và Dây rốn. Kết quả đánh giá khả quan cho thấy việc Ngân hàng Mô Vinmec đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế AABB này là hoàn toàn có thể và sớm chính thức đi vào hoạt động.