Trẻ 5 tháng tuổi đi ngoài phân xanh sủi bọt nên dùng thuốc gì?

Trẻ 5 tháng tuổi đi ngoài phân xanh sủi bọt nên dùng thuốc gì?

Bé nhà em 5 tháng tuổi đi ngoài phân xanh sủi bọt. Vậy bác sĩ cho em hỏi trẻ 5 tháng tuổi đi ngoài phân xanh sủi bọt nên dùng thuốc gì? Em cảm ơn.