Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân đột quỵ não nặng nhờ sử dụng thuốc tiêu sợi huyết

Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân đột quỵ não nặng nhờ sử dụng thuốc tiêu sợi huyết

Bệnh nhân nhập viện với tình trạng nguy cấp, liệt mặt trái, liệt hoàn toàn nửa người trái và nói khó. Đây là trường hợp đột quỵ nặng xảy ra bất ngờ, nếu không cấp cứu trong "giai đoạn vàng" có thể dẫn đến tử vong hoặc tàn phế.