Phương pháp mới mở lối điều trị dứt điểm động kinh gây rối loạn ngôn ngữ

Phương pháp mới mở lối điều trị dứt điểm động kinh gây rối loạn ngôn ngữ

Trước đó, tại Việt Nam chưa từng có phương pháp điều trị cho các trường hợp tương tự. Tất cả bệnh nhân có ổ động kinh liên quan đến vùng ngôn ngữ đều không thể phẫu thuật được và phải chịu cảnh sống chung với căn bệnh quái ác