Kỹ thuật xạ hình tưới máu cơ tim với SPECT/CT

Kỹ thuật xạ hình tưới máu cơ tim với SPECT/CT

Kỹ thuật xạ hình tưới máu cơ tim (MPI: Myocardial Perfusion Imaging) bằng máy SPECT/CT, sử dụng thiết bị ghi đo hiện đại có độ chính xác cao với chất đánh dấu phóng xạ đặc hiệu, đã được áp dụng thường quy tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.