......
Chương trình đào tạo kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông tại Thái Lan

Chương trình đào tạo kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông tại Thái Lan

Thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) là giải pháp tối ưu cho các bệnh nhân hẹp van động mạch chủ. Là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam thực hiện độc lập kỹ thuật này, Vinmec không ngừng nâng cao tay nghề chuyên môn của bác sĩ phẫu thuật qua các khóa đào tạo TAVI ở nước ngoài.