Hệ thống Y tế Vinmec thông báo lịch hoạt động trong Tết Âm lịch 2019

Hệ thống Y tế Vinmec thông báo lịch hoạt động trong Tết Âm lịch 2019

Cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng Hệ thống Y tế Vinmec trong suốt một năm qua. Để quý khách hàng có thể chủ động trong việc đặt lịch khám chữa bệnh, Hệ thống Y tế Vinmec xin thông báo lịch hoạt động trong Tết Âm lịch 2019