......
Chương trình đào tạo Vận hành máy CT 640 tại Singapore

Chương trình đào tạo Vận hành máy CT 640 tại Singapore

CT 640 là dòng máy có tốc độ chụp nhanh, vì vậy có thể ứng dụng trong chụp mạch vành mà không phải sử dụng thuốc hạ nhịp tim, đồng thời giảm liều tia xạ cho người bệnh. Để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong sử dụng máy CT 640 vào thực tế khám chữa bệnh, Vinmec đã cử bác sĩ tham gia khóa đào tạo về Vận hành máy CT 640 tại Singapore.