......

Chương trình đào tạo Vận hành máy CT 640 tại Singapore

CT 640 là dòng máy có tốc độ chụp nhanh, vì vậy có thể ứng dụng trong chụp mạch vành mà không phải sử dụng thuốc hạ nhịp tim, đồng thời giảm liều tia xạ cho người bệnh. Để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong sử dụng máy CT 640 vào thực tế khám chữa bệnh, Vinmec đã cử bác sĩ tham gia khóa đào tạo về Vận hành máy CT 640 tại Singapore.

Khóa học được tổ chức từ ngày 25/06 tới ngày 30/06 năm 2018, do Công ty cổ phần Phát triển Kỹ thương Tổng hợp tổ chức tại Bệnh viện Changi Singapore.

Bác sĩ tham gia đào tạo: Bác sĩ Chuyên khoa II Khổng Tiến Đạt - Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long.

Hình thức đào tạo: Đào tạo lý thuyết và kỹ năng thực hành.

Nội dung đào tạo:

  • Chup và phân tích hình ảnh động mạch vành.
  • Chụp và phân tích hình ảnh động mạch phổi.
  • Chup và phân tích hình ảnh động mạch chủ ngực.
  • Chup và phân tích hình ảnh động mạch chủ bụng.
  • Chup và phân tích hình ảnh động mạch chi dưới.
Bài viết này được viết cho người đọc tại Hạ Long.

33 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan