[Vinmec – VinUni] Đăng ký khóa học chuyên sâu về Chẩn đoán hình ảnh Cơ xương khớp

[Vinmec – VinUni] Đăng ký khóa học chuyên sâu về Chẩn đoán hình ảnh Cơ xương khớp

Khóa học chính là cơ hội học tập và nâng cao trình độ chuyên môn dành cho các Bác sĩ Chẩn đoán Hình ảnh tại Trung tâm Đào tạo Nâng cao về Chẩn đoán Hình ảnh (AIEC) chất lượng quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.