......
Chương trình đào tạo về Liệu pháp tế bào gốc tại Thái Lan

Chương trình đào tạo về Liệu pháp tế bào gốc tại Thái Lan

Liệu pháp tế bào gốc sử dụng mô hoặc tế bào sống để tại tạo và làm sống lại mô khô hoặc lão hoá. Đây được xem như một cách điều trị bệnh đem lại hiệu quả tốt, dựa trên việc khai thác khả năng tái sinh tế bào của cơ thể.