Chương trình kiến tập phẫu thuật ghép gan tại Seoul - Hàn Quốc

Vinmec là bệnh viện tư nhân đầu tiên làm chủ được kỹ thuật ghép gan. Đây cũng là một trong những mũi nhọn chuyên khoa sâu đang được hệ thống y tế Vinmec ưu tiên phát triển sau khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận. Để tiếp tục nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng này, Vinmec đã cử bác sĩ tham gia chương trình Kiến tập Phẫu thuật Ghép gan tổ chức tại Hàn Quốc.