Chương trình đào tạo Điều dưỡng can thiệp Tim mạch tại Đại học CHU - Pháp

Tim mạch can thiệp là một tiến bộ đặc biệt thuộc chuyên ngành tim mạch. Với kỹ thuật này, những điều tưởng như không thể làm được đã có thể thực hiện được, mở ra hy vọng cho những trường hợp bệnh nhân tim mạch có chỉ định phẫu thuật nhưng không đủ điều kiện mổ. Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực này, Vinmec không ngừng nâng cao chuyên môn của bác sĩ, điều dưỡng can thiệp tim mạch tại bệnh viện.

Từ ngày 10/4 đến ngày 9/10 năm 2016, Cử nhân. Điều dưỡng viên Nguyễn Thanh Phú - công tác tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã được cử đi tham gia khóa đào tạo Điều dưỡng can thiệp Tim mạch, diễn ra tại Trường Đại học CHU - Cộng hòa Pháp.

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học CHU - Cộng hòa Pháp.

Giảng viên đào tạo: Đội ngũ Giảng viên của Trường Đại học CHU - Cộng hòa Pháp.

Hình thức đào tạo: Đào tạo lý thuyết chuyên sâu và quan sát thực hành.

Nội dung được đào tạo: Điều dưỡng phụ giúp bác sĩ trong phòng can thiệp mạch vành.

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

404 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan