‘5 phút vàng’ cứu sống bệnh nhân vỡ tim, 2 lần ngừng tuần hoàn

‘5 phút vàng’ cứu sống bệnh nhân vỡ tim, 2 lần ngừng tuần hoàn

Nữ bệnh nhân 62 tuổi vỡ tim, 2 lần ngừng tuần hoàn vừa được các bác sĩ Vinmec cứu sống nhờ quy trình báo động khẩn Code Blue chuẩn Mỹ cùng sự tham gia của ekip phẫu thuật tim chuyên môn cao.
setTimeout(function() { const agent = { name: 'VINMEC_COM', id: '5fd763131e237f964ef26d51', vid: '63a14569e992d57851e06640', cid: '5fd85a4dedced8fc9c42530e', token: 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE5MjMzNzQ0MTMsImlhdCI6MTYwODAxNDQxMywiaXNzIjoiNWZkODVhNGRiYzAwYjFkYTgwMzlkYjJjIiwicHVibGljX2lkIjoiNWZkNzYzMTMxZTIzN2Y5NjRlZjI2ZDUxIiwibmFtZSI6ImNoYXRib3QifQ.B6pyi9IyfBekB0qLxto5IqqJdKKzy1541SwHiRkMGwLt2t_UR0X8Kdf51kDPJ7pDQj5h8sSKnajWZDHCDSQQX5qEafeUrBT4jqJSG9d-X5BH-10j1jiD9YV26LGuywXFHKFQwC3DB3TbrkFgdz-TICHPIb89BH5H_g-Q39HxN5cTfHp2hK8sabk0vZGhrhIt3XfNKReg4XoA9MM7cO50O22p11EdsCpqpjpha5fcIqQyTvcWK0yENN-SPcxTDUKcFsdiTqrNMITSWTECQyzfZyMyaXSQSX3rpJP4m9C-XCfyXXbxlI4n4qy_qN6uertBRulCJ0PDzYFdPHGw4wGEuA', bot_name: 'Trợ lý ảo Vinmec', } const baseUrl = 'https://one.vinbase.ai' const ws_host = 'wss://one.vinbase.ai' const widgetConfig = { use_server_config: true, open_automatically: 'false', } const r = document.createElement('script') r.src = 'https://www.vinmec.com/livechat/main.min.js' var c = document.getElementsByTagName('body')[0] c.appendChild(r) r.onload = function() { AIPChatBox.init({ agent, baseUrl, ws_host, widgetConfig }) } }, 1000)