......

Vinmec Phú Quốc - Bệnh viện đầu tiên tại Thành phố Phú Quốc đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Chứng chỉ ISO

Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc vừa được Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) thuộc Bộ Khoa học và công nghệ công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2012 cho 2 chuyên ngành Hóa sinh, Huyết học. Vinmec Phú Quốc vinh dự là bệnh viện đầu tiên tại TP. Phú Quốc đã đạt chứng chỉ ISO 15189:2012.

Quyết định công nhận ISO đối với Khoa Xét nghiệm Vinmec Phú Quốc có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2021. Để đáp ứng các yêu cầu của đơn vị thẩm định, ngay từ đầu năm 2021, Khoa Xét nghiệm đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện các quy trình quản lý và quy trình kỹ thuật theo đúng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Trong đó các vấn đề quan trọng như:

  • Hệ thống trang thiết bị được bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định đúng định kỳ bởi các nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn;
  • Các xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2012 được thẩm định phương pháp trước khi đưa vào sử dụng theo yêu cầu nghiêm ngặt của bộ tiêu chuẩn;
  • Hệ thống nội kiểm, ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm được thực hiện đầy đủ, bài bản và đạt tiêu chuẩn chất lượng;
  • Nhân viên được đào tạo quy trình quản lý, hướng dẫn thực hành các quy trình kỹ thuật đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2012 là tiêu chuẩn mới nhất về hệ thống quản lý, quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng cụ thể đối với phòng xét nghiệm Y tế. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 15189: 2012 tại khoa xét nghiệm sẽ nâng cao tính chính xác, đảm bảo độ tin cậy, thời gian trả kết quả xét nghiệm nhanh, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và còn là cơ sở để thúc đẩy việc thừa nhận kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện trên toàn quốc..

474 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan