Vinmec Đà Nẵng thực hiện 7.500 test xét nghiệm COVID- 19 cho người dân TP

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh tại Đà Nẵng, với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ TP Đà Nẵng qua việc tài trợ hóa chất để thực hiện 50.000 xét nghiệm chẩn đoán phát hiện SAR-CoV-2 trị giá gần 30 tỉ đồng. Ngoài ra, Vingroup cũng đồng thời cung cấp hóa chất xét nghiệm cũng như các hạng mục cần thiết để triển khai xét nghiệm chẩn đoán phát hiện virus SAR-CoV-2 tại Vinmec Đà Nẵng từ ngày 8- 22/8. Trong 15 ngày này, Vinmec Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ CDC Đà Nẵng và thực hiện xét nghiệm với công suất tối đa là 500 test/ngày, tương đương với tổng số 7.500 test xét nghiệm COVID-19.

Vinmec Đà Nẵng có thể thực hiện tối đa 500 test/ ngày
Vinmec Đà Nẵng có thể thực hiện tối đa 500 test/ ngày
Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

1.2K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan

Xin mời bạn chọn tỉnh thành: