Mang thai sau tiêm phòng Covid 1 tháng có sao không?

Mang thai sau tiêm phòng Covid 1 tháng có sao không?

Em tiêm vacxin Covid vào ngày 24/9. Hôm nay, em thử thai thì lên 2 vạch (1 vạch mờ), em bị trễ kinh 19 ngày rồi. 3 tháng nay em đều bị trễ từ 12 - 14 ngày. Vậy bác sĩ cho em hỏi mang thai sau tiêm phòng Covid 1 tháng có sao không? Em cảm ơn bác sĩ.