......

Làm thế nào để bảo vệ em bé trên máy bay, và tình huống là em bé không thể đeo mặt nạ?

bảo vệ em bé trước virus corona

Em bé cần được cha mẹ bảo vệ theo cách tương tự như cha mẹ đang tự bảo vệ mình, hãy tránh xa những người có thể có triệu chứng ho hoặc hắt hơi, cố gắng giữ em bé gần gũi với mẹ hoặc cả hai bố mẹ, để cho bé không tiếp xúc với những người bị nghi ngờ trong máy bay.

Người trả lời: Dr Carmen Dole - Trưởng ban Thư ký về những quy định Quốc tế - WHO

303 lượt đọc

Bài viết liên quan